512

رویه های بازگرداندن کالا

دهشیخ کالا متعهد است که کالای معیوب یا کالایی که غیر اصل بودن آن محرز شده مرجوع نماید و قیمت کالا و هزینه پست را عینا حداکثر ظرف مدت 48 ساعت به حساب مشتری عودت نماید.

لذا مشتریان محترم توجه نمایند بعد از تحویل کالای خود حداکثر ظرف مدت 48 ساعت کالای خود را تست نموده و در صورت وجود مشکل جهت مرجوع نمودن با پشتیبانی تماس حاصل نمایند.

در مورد کالاهایی که شکستنی هستند و احتمال ضربه خوردن آن ها بیشتر است مشتری الزاما باید هنگام تحویل کالا از سلامت کالای تحویل گرفته شده اطمینان حاصل نماید و در صورت عیب فیزیکی از ارایه رسید به مامور پست خودداری نمایند تا دهشیخ کالا بتواند خسارت وارد شده به کالای خود را از طریق شرکت پستی و بیمه مطالبه نماید.